| More
Заглавие: Продавам разсад от р
Текст: Продавам разсад от римска лайка и бял равнец. Приема поръчки за разсад кампания пролет/есен 2018 г. за разсад Римска лайка, която е научно известна като Anthemis Nobilis. При правилно отглеждане, и спазване на технологиите, могат да се получат много добри добиви от около 1200 кг свежа маса на декар. А като суха маса - около 500 кг. Прибирането става с най-обикновена косачка за люцерна. Добивът на масло от декар е между 800 и 1000 г от дка. Цената на маслото е 1200 евро за кг. Сключвам договори за пролет и есен на разсад бял равнец и римска лайка. Цена за разсад бял равнец 0.03 ст. Фирмата ни разполага със собствена дестилерия и предлага съдействие и консултации при разсаждане, отглеж
Име: Цветелина Ватовска
Мейл: vatovska@abv.bg
Телефон: 0876676691